Energetický zákon

Energetický zákon je zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje a upravuje podmínky podnikání v oblasti energetiky a o výkonu státní správy nad tímto odvětvím. Zahrnuje oblasti elektro-energetiky, plynárenství a teplárenství. Řeší též například problematiku regulace a stanovuje práva i povinnosti všech fyzických a právnických osob spojené s poskytováním a využíváním energií.

Energetický zákon mimo jiné upravuje cenovou politiku v oblasti energetiky, řeší udělování licencí jednotlivým dodavatelům energií nebo využívání energií z obnovitelných a druhotných zdrojů. Jako úřední orgán státní správy stanovuje zákon Energetický regulační úřad. Ten prostřednictvím Státní energetické inspekce dozoruje nad energetickým trhem, kontroluje dodavatele a udílí jim licence a certifikace. Pravidelně podává hlášení Ministerstvu průmyslu a obchodu, kterému podléhá.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají