Pohledávka

Co je pohledávka?

Pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka splnění nějakého závazku – nejčastěji se jedná o zaplacení finanční částky. Představuje základní stavební kámen finančních a obchodních vztahů; výrazně se podílí na efektivním fungování ekonomiky.

Základní dělení pohledávek

Peněžitá pohledávka

Peněžitá pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka splacení určité peněžní částky. Jde o nejběžnější typ pohledávky.

Věcná pohledávka

Věcná pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka předání určité věci nebo práva. Nejedná se tedy o peněžní hodnotu. Tento typ pohledávky je méně běžný.

Dělení pohledávek podle doby splatnosti

Krátkodobá pohledávka

Krátkodobá pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka splnění určitého závazku do jednoho roku od jejího vzniku. Je typická pro běžné obchodní transakce.

Dlouhodobá pohledávka

Dlouhodobá pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka splnění určitého závazku nejdříve po roce od jejího vzniku. Je typická pro půjčky a úvěry.

Dělení pohledávek podle doby jistoty

Zajištěná pohledávka

Zajištěná pohledávka je typ pohledávky, u které má věřitel jistotu v podobě zástavy. Ta ho chrání pro případ, že by dlužník nesplnil svůj závazek.

Nezajištěná pohledávka

Nezajištěná pohledávka je typ pohledávky, u které věřitel nemá jistotu v podobě zástavy. Pro věřitele se tedy jedná o riskantnější typ pohledávky, jelikož omezenější možnosti pro vymáhání závazku od dlužníka.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají