Pojistná smlouva

Co je pojistná smlouva?

Dokument, který definuje vztah mezi pojistitelem (pojišťovnou) a jejím zákazníkem (pojištěným). Pojištěný se ve smlouvě zavazuje, že bude platit pojistiteli pojistné, kdežto pojistitel, se zavazuje, že vyplatí pojištěnému v případě naplnění pojistné události pojistné plnění, a to v rozsahu, na jakém se dohodli ve smlouvě.

V pojistné smlouvě jsou uvedeny všechny důležité informace, od kterých se pak odvíjí průběh celého pojistného období.

V pojistné smlouvě by mělo být zahrnuto:

  • Smluvní strany – kdo je pojistitel (pojištovna) a kdo pojistník (plátce pojistného)
  • Druh pojištění - např. životní, majetkový, úrazový...
  • Pojištěná osoba - člověk, na něhož se pojištění vztahuje (ne vždy to musí být zároveň plátce pojistky)
  • Míra pojištění - co je pojištěno a na jaká rizika Výše pojistné částky - jaká je hodnota pojištěné věci
  • Výše pojistného - kolik má platit pojistník a jakou má dobu splatnosti
  • Pojistná doba - určení začátku a konce pojištění

Pojistná smlouva musí být ze zákona uzavřena písemnou formou. S výjimkou případu, kdy se pojištění sjednává na dobu kratší, než je 1 rok.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají