Potenciální energie

Potenciální energie je energie polohová. Mají jí všechny předměty, které se sice momentálně nehýbou, ale působí na ně síla gravitačního pole Země (tzv. zemská přitažlivost). Potenciální energie je součinem hmotnosti daného předmětu a gravitační síly. Tuto energii nazýváme potenciální energie tíhová. Dalším příkladem potenciální energie jsou předměty pružně deformované. Takové, které se dají natáhnout, ale ve chvíli, kdy na ně přestaneme působit vnější sílou, se opět vrátí do původního stavu. V takovém případě mluvíme o potenciální energii pružnosti.

Potenciální energie má tedy předmět právě v takové chvíli, kdy přestane sbírat energii z okolí a sám ji zatím ještě nevydává. Může to být například práce s kladivem. Při napřahování ruky s kladivem do vzduchusbírá předmět, kladivo, kinetickou energii. Poté nastane okamžik, kdy se ruka s kladivem ve vzduchu na chvilku zastaví. Právě tehdy má energii potenciální (polohovou). Jakmile ruku s kladivem uvedeme opět do pohybu, tentokrát směrem k úderu, dostává se opět do fáze energie kinetické, kterou v ten okamžik vydává.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají