Přepětí v síti

Co je přepětí v síti?

Krátkodobé přepětí v síti je nejčastěji způsobeno úderem blesku. V takovém případě hovoříme o vnějším nebo také atmosférickém přepětí. Naopak vnitřní neboli provozní přepětí vzniká důsledkem provozních změn v síti. Například spínáním a vypínáním vysoce výkonných elektrospotřebičů nebo v důsledku zkratů.

V obou případech může dojít k poškození i k úplnému zničení elektrospotřebičů v domácnosti. V lepším případě se významně zkracuje životnost spotřebičů vystavených přepětí. Zvlášť citlivé jsou na přepětí televizory, počítače či monitory.

Na přepětí v síti se většinou nevztahuje pojištění domácnosti. Škodu na elektrospotřebičích lze však odvrátit pomocí tzv. přepěťové ochrany.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají