Přeplatek za elektřinu

Pokud součet záloh za elektřinu placených v rámci fakturačního období přesáhne ke konci fakturačního období částku za skutečně odebranou elektřinu, mluvíme o tzv. přeplatku za elektřinu. Vypořádání přeplatku je možné nejčastěji dvěma způsoby, jejichž náležitosti se dají nalézt v obchodních podmínkách konkrétního dodavatele elektřiny.

Zpravidla je přeplatek za elektřinu automaticky převáděn do dalšího fakturačního období. O vyplacení přeplatku je tak třeba požádat. Většina dodavatelů elektřiny však stanovuje minimální výši přeplatku, který vyplácí. Nejčastěji dodavatelé nevyplácí přeplatky nižší než 100-200 Kč, u nichž by náklady na administrativu mohli přesáhnout jeho výši. Minimální výše přeplatku, který lze vyplatit, bývá rovněž uvedena v obchodních podmínkách konkrétního dodavatele.

Opakem přeplatku je pak nedoplatek za elektřinu, který je nutné v předem stanovené lhůtě uhradit dodavateli, jinak je započítáváno penále.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají