Přírodní energie

Přírodní energie je energie samovolně vznikající přírodními silami. Mezi zdroje přírodní energie řadíme například sluneční záření, větrnou energii, sílu vodních toků či geotermální sílu. Využívání přírodní energie je z dlouhodobého hlediska nejlevnější a nejekologičtější. Proto se stále hledají nové a nové možnosti ve využívání těchto sil.

Například při výrobě elektrické energie je využívána síla vody (vodní elektrárny), síla větru (větrné elektrárny), geotermální a tepelná energie (ohřívání vody, chodníků, nebo budov). Vědci také v současné době testují první podmořské elektrárny, které fungují na principu podmořských proudů a nárazů vln.

Mezi další zdroje přírodní energie lze zařadit také zásoby ropy, uhlí, zemního plynu, rašeliny nebo dřeva, které slouží k výrobě energií a průmyslové produkci, a jsou tedy zdrojem druhotným.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají