Přírodní energie

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 2561x owl small
 

 

Přírodní energie je energie samovolně vznikající přírodními silami. Mezi zdroje přírodní energie řadíme například sluneční záření, větrnou energii, sílu vodních toků či geotermální sílu. Využívání přírodní energie je z dlouhodobého hlediska nejlevnější a nejekologičtější. Proto se stále hledají nové a nové možnosti ve využívání těchto sil.

Například při výrobě elektrické energie je využívána síla vody (vodní elektrárny), síla větru (větrné elektrárny), geotermální a tepelná energie (ohřívání vody, chodníků, nebo budov). Vědci také v současné době testují první podmořské elektrárny, které fungují na principu podmořských proudů a nárazů vln.

Mezi další zdroje přírodní energie lze zařadit také zásoby ropy, uhlí, zemního plynu, rašeliny nebo dřeva, které slouží k výrobě energií a průmyslové produkci, a jsou tedy zdrojem druhotným.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png