Radioaktivita (měření radioaktivity)

Co je to radioaktivita?

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je schopnost atomového jádra přeměnit se na jiné jádro atomu vysláním radioaktivního záření. Látky, které jsou tvořeny atomy prvků, které vyzařují radioaktivní záření, se nazývají radionuklidy. Pokud při transformaci vznikne opět radioaktivní prvek (tzn. nestabilní) dochází k jeho další přeměně. Výchozí atom se tak mění v celou řadu nových radioaktivních prvků, až na konci řady vznikne atom se stabilním jádrem.

Jako první radioaktivitu objevil Henry Becquerel v roce 1896. K dalšímu objasnění radioaktivity zásadně přispěli fyzikové Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska.

Radioaktivita se člení na přirozenou a umělou. Přirozená se týká samovolného rozpadu jádra atomu radioaktivních látek přirozeně vyskytujících se v přírodě. Umělá radioaktivita je způsobena vnějším vlivem, například ostřelováním atomových jader nabitými částicemi v urychlovačích. Vznikají tak radioaktivní prvky, které se v přírodě nevyskytují. Nejedná se tedy o samovolný rozpad.

Radioaktivita je využívána převážně ve zdravotnictví, průmyslu a archeologickém výzkumu (paleontologii).

V příliš velkém množství je radioaktivita škodlivá. A jelikož se jedná o záření, které člověk nedokáže sám zaregistrovat, je nutné provádět pravidelná měření radioaktivity. V České republice je radiační situace v normě. O veškerou kontrolu a měření se stará Státní ústav radiační ochrany zajišťující činnost radiační monitorovací sítě.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají