Jaderné štěpení

Jaderné štěpení je proces, který se využívá v jaderných reaktorech elektráren pro výrobu elektrické energie. Jde o proces, při kterém dochází k rozbíjení těžkých atomových jader ostřelováním neutrony. Jádro atomu se při štěpné reakci rozletí na dvě části, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují. Přitom jsou brzděny narážením do okolních atomů. Jejich pohybová energie se tak mění na tepelnou.

Pro štěpení se nejčastěji využívá uran (235U), který se po nárazu neutronu rozštěpí na krypton (92Kr) a baryum (141Ba). Při rozštěpení jádra se vedle toho uvolní i několik neutronů. Aby se zvýšila pravděpodobnost, že tyto neutrony rozštěpí další atomové jádro, je nutné je zpomalit pomocí tzv. moderátoru. V jaderných elektrárnách se nejčastěji používá jako moderátor voda, která zároveň slouží pro účely chlazení. Součástí chladiva bývá také bor, který slouží k regulaci počtu volných neutronů.

Jaderné štěpení je však zneužíváno i ve zbraních hromadného ničení, konkrétně v atomových bombách. Jelikož v jejich případě není přítomen moderátor, který by zpomaloval neutrony a reguloval jejich počet, dochází k tzv. neřízené štěpné reakci. Výsledkem neřízeného jaderného štěpení je jaderný výbuch.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají