Rozvod elektřiny

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4859x owl small
 

 

Rozvod elektřiny je systém přenosu elektrické energie od výrobců ke spotřebitelům. Rozvod elektřiny začíná v elektrárnách a vede elektro-rozvodnou sítí do velkých rozvoden. Zde je pomocí transformátorů převáděna na různě vysoká provozní napětí a poté dále putuje k jednotlivým odběratelům. Tato část elektrorozvodné cesty se nazývá distribuční soustava.

Rozvod elektřiny v bytě začíná v místě napojení elektrické přípojky na konkrétní odběrné místo. Je zde umístěn elektroměr a hlavní jistič. Od nich putuje elektřina do jednotlivých okruhů v bytě, kterých je několik. Samostatné okruhy mají světla, zásuvky i koupelna. Je to tak z praktických i bezpečnostních důvodů. Pokud dojde k poruše na některém z okruhů, neohrozí tento výpadek elektrické spotřebiče v dalších částech bytu, které jsou napojeny na své vlastní okruhy. Koupelna musí být vybavena vlastním rozvodem elektřiny. Je zde totiž vyšší riziko možného úrazu vzniklého používáním elektrických spotřebičů ve vlhkém prostředí. Jak jsou dílčí okruhy zapojené, zjistíte z popisků pod jednotlivými jističi v rozvodné skříni.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png