Ručitel

Kdo je ručitel?

Ručitel je osoba, která se zavazuje, že uhradí dluh dlužníka v případě, že ho dlužník není schopen sám splácet. Jedná se tedy o institut sloužící k zajištění pohledávky. Ručitelství, či starší terminologií rukojemství, je závazkem odvozeným od závazku hlavního a je uzavírán mezi věřitelem a ručitelem. Mezi další způsoby zajištění pohledávky patří například zástavní právo k movité nebo nemovité věci.

Sjednání ručitele vyžadují finanční instituce v případě vyšších úvěrů, jejichž případné nesplacení by pro banku či nebankovní instituci znamenalo významnější zásah do financování dalších úvěrů. U bank se výše úvěrů, od které vyžadují ručitele, pohybuje mezi zhruba 250 000 a 500 000 Kč. Vždy ovšem záleží na bonitě konkrétního klienta.

Být ručitelem znamená vzít na sebe poměrně velký závazek. Vyvázání se z ručitelství totiž není vůbec jednoduché a většinou je za sebe nutné sehnat náhradního ručitele. Ke změně v osobě ručitele je navíc téměř vždy nutný souhlas věřitele. Pokud navíc dlužník nesplácí, obrací se věřitel právě na ručitele. Ten pak může samozřejmě vyžadovat po dlužníkovi náhradu. Její vymáhání je však plně v jeho režii.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají