Smlouva o dodávce elektřiny

Co je smlouva o dodávce elektřiny?

Obsahem smlouvy o dodávce elektřiny je závazek dodavatele elektřiny dodávat odběrateli či jinému účastníku trhu elektrickou energii. Zároveň tato smlouva obsahuje závazek odběratele či jiného účastníka trhu za odebranou elektřinu platit předem smluvenou cenu.

Podstatnou náležitostí smlouvy je doba jejího trvání. To může být stanoveno buď na dobu určitou, anebo na dobu neurčitou. Součástí smlouvy o dodávce elektřiny jsou také obchodní podmínky dodavatele. V nich bývá stanoveno, jakým způsobem budou zahájeny dodávky elektřiny, jakým způsobem budou dodávky elektřiny hrazeny, jak bude probíhat odečet elektroměru a v neposlední řadě také jakým způsobem budou případně dodávky ukončeny.

Smlouvu o dodávce elektřiny je třeba neplést si se smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvou o připojení. První uvedená se totiž vedle dodávek elektřiny týká také distribuce. Druhá se pak týká připojení úplně nového místa do přenosové nebo distribuční soustavy.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají