Solární elektrárna

Solární elektrárna je zařízení, které stejně jako fotovoltaická elektrárna využívá energii slunečního záření a přeměňuje ji na energii elektrickou. Elektřinu lze ze slunečního záření získat buď přímo, anebo nepřímo. Přímá metoda využívá k získání energie ze Slunce fotovoltaické články. Při nepřímé přeměně je získáváno teplo pomocí slunečních sběračů. V ohnisku sběračů jsou umístěny termočlánky, které přeměňují teplo v elektřinu. Větší množství termoelektrických článků, které jsou navzájem spojeny, se nazývá termoelektrický generátor.

Tento způsob získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí čistým a šetrným způsobem její výroby.  Nevýhodou je, že množství vyrobené energie je závislé na intenzitě slunečního záření. Pokud je obloha zatažená, sluneční záření je až desetkrát méně intenzivní. Není tedy vhodné stavět solární elektrárny na libovolném místě. Intenzita a délka slunečního záření je ovlivněna především nadmořskou výškou, oblačností a lokálními podmínkami, jako jsou například časté ranní mlhy či znečištění ovzduší. V České republice je vhodnou oblastní pro solární elektrárny jižní Morava.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají