Splátka úvěru

Tento pojem patří do kategorie: Půjčky, Finance

Zobrazeno: 4337x owl small
 

 

Splátka úvěru představuje nejčastěji pravidelnou platbu, kterou dlužník postupně umořuje svůj úvěr. Nejběžnější je splácení na základě měsíční periodicity. Nic však nebrání domluvit si periodicitu splácení odlišně. Vedle pravidelných splátek se můžeme setkat i se splátkami mimořádnými. V jejich případě by se měl dlužník zajímat, zda s nimi nejsou spojeny sankční poplatky a jaká je jejich případná výše.

Každou splátku úvěru lze rozdělit na dvě části, splátku jistiny a splátku úroku. Splátky jistiny bývají zpravidla konstantní, splátky úroku mohou s postupným umořováním dluhu klesat.

Řada bank své klienty za řádné splácení odměňuje v podobě odpuštění splátek či snížením úrokové sazby pro budoucí úvěry. Naopak v případě opožděných splátek úvěru musí dlužník počítat se sankcemi v případě úroků z prodlení, které mohou dluh výrazně prodražit. Nesplácení úvěru a ignorování upomínek ze strany banky může vést až ke zesplatnění celého úvěru včetně všech úroků a poplatků, které může skončit až soudním vymáháním dlužné částky.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/pujcky.png