Spoludlužník

Kdo je spoludlužník?

Spoludlužník je osoba, která je společně s jiným spoludlužníkem či spoludlužníky, zavázána plnit svůj dluh. Práva a povinnosti z toho závazku vykonávají nerozdílně, pokud se předem nedohodli jinak. I jednotlivé podíly všech dlužníků na dluhu jsou tak zpravidla stejné. Věřitel v případě spoludlužnictví může vymáhat celou částku i po jediném spoludlužníkovi. Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží mu od ostatních spoludlužníků náhrada.

Kdy se stáváte spoludlužníkem

Nejčastěji vystupují jako spoludlužníci manželé, kteří se stávají spoludlužníky zpravidla automaticky. Jinak mohou být spoludlužníky například sourozenci či obchodní partneři. Zákon v tomto směru překážky neklade. Záleží ovšem na posouzení konkrétní banky, zda se spoludlužníky úvěr uzavře.

Osobu spoludlužníka je třeba důsledně odlišit od osoby ručitele. Ten se totiž pouze zaručuje, že dluh bude dlužníkem uhrazen. Pokud se tak nestane, je povinen plnit místo něj. Na rozdíl od spoludlužníka však nemá na dluhu žádný podíl, a je tak oprávněn vymáhat na dlužníkovi celou částku, kterou za dlužníka musel plnit.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají