Stejnosměrný proud

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 5699x owl small
 

 

Stejnosměrný proud je typ elektrického proudu, který se od střídavého proudu liší tím, že má stále stejný směr. Použití stejnosměrného proudu je sice historicky starší, ovšem v dnešní rozvodné síti bychom našli střídavý proud. Jeho výroba i přenos na delší vzdálenosti je totiž výrazně snazší.

Stejnosměrný proud vzniká například v solárních elektrárnách. Pro dodávky do rozvodné sítě je ho tedy nutné převést na proud střídavý.

Použití stejnosměrného proudu je na druhou stranu nutné v případě elektrotechnických součástek citlivých na směr proudu. Může jít například o počítačové mikročipy, LED diody nebo blesky fotoaparátů. Střídavý proud v elektrické síti je tak naopak nutné převádět na stejnosměrný pomocí tzv. usměrňovače.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png