Stejnosměrný proud

Co je stejnosměrný proud?

Stejnosměrný proud je typ elektrického proudu, který se od střídavého proudu liší tím, že má stále stejný směr. Použití stejnosměrného proudu je sice historicky starší, ovšem v dnešní rozvodné síti bychom našli střídavý proud. Jeho výroba i přenos na delší vzdálenosti je totiž výrazně snazší.

Stejnosměrný proud vzniká například v solárních elektrárnách. Pro dodávky do rozvodné sítě je ho tedy nutné převést na proud střídavý.

Použití stejnosměrného proudu je na druhou stranu nutné v případě elektrotechnických součástek citlivých na směr proudu. Může jít například o počítačové mikročipy, LED diody nebo blesky fotoaparátů. Střídavý proud v elektrické síti je tak naopak nutné převádět na stejnosměrný pomocí tzv. usměrňovače.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají