Stejnosměrný proud

Stejnosměrný proud je typ elektrického proudu, který se od střídavého proudu liší tím, že má stále stejný směr. Použití stejnosměrného proudu je sice historicky starší, ovšem v dnešní rozvodné síti bychom našli střídavý proud. Jeho výroba i přenos na delší vzdálenosti je totiž výrazně snazší.

Stejnosměrný proud vzniká například v solárních elektrárnách. Pro dodávky do rozvodné sítě je ho tedy nutné převést na proud střídavý.

Použití stejnosměrného proudu je na druhou stranu nutné v případě elektrotechnických součástek citlivých na směr proudu. Může jít například o počítačové mikročipy, LED diody nebo blesky fotoaparátů. Střídavý proud v elektrické síti je tak naopak nutné převádět na stejnosměrný pomocí tzv. usměrňovače.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají