Střídavý proud

Jako střídavý proud označujeme takový elektrický proud, jehož směr se periodicky mění. Protipólem střídavého proudu je proud stejnosměrný, jehož směr je stále stejný. V elektrickém vedení se v dnešní době setkáváme právě s proudem střídavým, protože jeho přesun je snazší než v případě stejnosměrného proudu. Mnohem snazší je i výroba a transformace napětí takového elektrického proudu.

Pro zajímavost si uveďme, že směr střídavého proudu v zásuvce se změní každou sekundu 50x. Mluvíme tedy o střídavém proudu o frekvenci 50 Hz. Změna směru tedy každých 10 milisekund.

Střídavý proud najdeme nejčastěji pod označením AC (z angl. alternating current). V schématech elektrického obvodu je pak vždy označen vlnovkou ~.

Přečtěte si taky o jmenovitém proudu.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají