Jmenovitý proud

Co je jmenovitý proud?

Jmenovitý proud je elektrický proud, pro který je postaveno určité elektrické zařízení, například osobní počítač. Ukazuje hodnotu elektrického proudu, která protéká zařízením při běžném odběru. Pokud by došlo k poškození, například ke zkratu, zařízením by protékal větší proud než jmenovitý a mohlo by dojít i ke spálení elektroniky. Stejně jako elektrický proud je i jmenovitý proud vyjádřen v ampérech.

Tento proud bývá stanoven u elektrických zařízení prodejcem a většinou se jedná o nejvyšší možné hodnoty elektrického proudu v ampérech, které je zařízení schopno snést bez poruch či fatálního poškození.

Nejčastější hodnoty jmenovitého proudu

U většiny domovních ventilátorů se jmenovitý se jmenovitý proud pohybuje v řádech setin až desetin ampér, nejčastěji je to kolem 0,1 A.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají