Transformátor

Transformátor je elektrický stroj umožňující přenos elektrické energie z jednoho obvodu do druhého. K tomu využívá vzájemnou elektromagnetickou indukci. Obvykle je transformátor používán pro přeměnu střídavého napětí, tedy z nízkého na vysoké, nebo galvanické oddělení obvodů. Při transformaci se mění napětí a proud, ale frekvence zůstává stejná.

Používají se především v energetice pro přenos elektrické energie od výroby ke spotřebiteli. Široce se uplatňují i v elektrotechnice, elektronice, sdělovací technice a elektrických přístrojích.

Transformátory se dělí podle několika kritérií. Mohou být jednofázové, trojfázové či speciální (ty mají dvě nebo více fází). Podle konstrukce magnetického obvodu se rozlišují transformátory plášťové, jádrové a toroidní. Další dělení je podle použití. Zde lze zmínit například transformátory energetické, regulační, měřící, měničové, spouštěcí, oddělovací, ale je zde řada dalších.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají