Transformátor

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 2493x owl small
 

 

Transformátor je elektrický stroj umožňující přenos elektrické energie z jednoho obvodu do druhého. K tomu využívá vzájemnou elektromagnetickou indukci. Obvykle je transformátor používán pro přeměnu střídavého napětí, tedy z nízkého na vysoké, nebo galvanické oddělení obvodů. Při transformaci se mění napětí a proud, ale frekvence zůstává stejná.

Používají se především v energetice pro přenos elektrické energie od výroby ke spotřebiteli. Široce se uplatňují i v elektrotechnice, elektronice, sdělovací technice a elektrických přístrojích.

Transformátory se dělí podle několika kritérií. Mohou být jednofázové, trojfázové či speciální (ty mají dvě nebo více fází). Podle konstrukce magnetického obvodu se rozlišují transformátory plášťové, jádrové a toroidní. Další dělení je podle použití. Zde lze zmínit například transformátory energetické, regulační, měřící, měničové, spouštěcí, oddělovací, ale je zde řada dalších.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png