Vinkulace

Tento pojem patří do kategorie: Pojistné, Úvěr

Zobrazeno: 3501x owl small
 

 

Vinkulace či též vinkulování označuje zamčení či také omezení dispozičního práva. Týká se například vkladů, úvěrů, pojistných plnění či cenných papírů. Setkat se s ním můžeme zejména u majetkového a havarijního pojištění.

Toto dispoziční právo může být vázáno na souhlas třetí osoby, omezení na určitý účel, heslo a podobně. Například vinkulace pojistného plnění vyjadřuje, že v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. Vinkulace cenných papírů (akcií apod.) zase znamená, že s převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent (ten, kdo vydává cenné papíry).

Opakem vinkulace je devinkulace a označuje její zrušení (uvolnění).

 
Přejít na slovník pojmů