Akumulace energie

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 3226x owl small
 

 

Akumulace energie je proces, při kterém energii uskladňujeme po určitou dobu. Standardně během akumulace dochází k přeměně energie do jiné formy. Například sluneční energie se ukládá do rostoucích stromů, které následně můžeme spálit a přeměnit na energii tepelnou.

Akumulace elektřiny je jedním z největších témat v energetice. Jelikož elektřinu nedokážeme zatím uchovávat v její „surové“ podobě, musíme ji nejdříve převést do odlišné formy energie.

Mezi nejznámější elektrické akumulátory patří:

  • Chemickoelektrické baterie, ve kterých se elektrická energie přeměňuje na chemickou.
  • Přečerpávací vodní elektrárny, kde se aktuálně přebytečná elektrická energie použije k přečerpání vody do vyšší polohy a následně se při nedostatku elektřiny voda vypustí spádovým potrubím na vodní turbínu.  
  • Setrvačníky, ve kterých se elektrická energie mění na pohybovou energii.
  • Elektrická akumulační kamna, které přeměňují elektrickou energii v době nízkého tarifu na energii tepelnou. 

 

Jednotlivé způsoby akumulace se pak liší především výkonností akumulačních systémů, jejich účinností, dobou, po kterou jsou schopny udržet akumulovanou energii s přijatelnými ztrátami, či životností. 

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png