Atmosférické přepětí

Atmosférické přepětí je nejčastěji způsobené úderem blesku. Ty vznikají během bouřek většinou v letních měsících. Atmosférické přepětí ohrožuje elektrospotřebiče v domácnosti nejen při přímém úderu blesku, kdy se impuls šíří po kovových konstrukcích budovy, ale také při nepřímém úderu, během kterého se impuls šíří elektrickým vedením. Výsledkem toho může být i zkrat elektrického zařízení, který může způsobit požár.

Proti atmosférickému přepětí je tedy nutné se chránit. Nejběžnější ochranou před přímým úderem blesku jsou tzv. bleskosvody, které elektrický výboj až o velikosti 200 kA bezpečně svedou do země. K ochraně proti nepřímému úderu blesku slouží tzv. přepěťové ochrany, kterou jsou instalovány zpravidla na několika místech v domě. Nejčastěji se v tomto směru setkáme s ochranou třístupňovou. Že je jejich použití žádoucí dotvrzuje i fakt, že elektrický impuls se může při nepřímém údaru blesku šířit až 4 km daleko. Poslední ochranou může být pojištění domácnosti.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají