Elektrické vedení

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4584x owl small
 

 

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá pak z rozvoden ke koncovým odběratelům.

Úkolem elektrického vedení jako celku je tedy přenos elektřiny od zdroje k místu spotřeby. Přes elektrické vedení je přenášen tzv. střídavý proud, jehož napětí je směrem k místu spotřeby snižováno pomocí transformátorů. Do domácností je pak elektrickým vedením přenášena elektřina o napětí 230V.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png