Elektrické vedení

Co je elektrické vedení?

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá pak z rozvoden ke koncovým odběratelům.

Úkolem elektrického vedení jako celku je tedy přenos elektřiny od zdroje k místu spotřeby. Přes elektrické vedení je přenášen tzv. střídavý proud, jehož napětí je směrem k místu spotřeby snižováno pomocí transformátorů. Do domácností je pak elektrickým vedením přenášena elektřina o napětí 230V.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají