Přenosová soustava

Co je přenosová soustava?

Přenosová soustava je jednou ze součástí elektrické rozvodné soustavy. Jde o systém, ve kterém nejdůležitější roli hraje především vedení velmi vysokého napětí a transformátory. Přenosová soustava má za úkol dopravit velká množství elektrické energie na delší vzdálenosti. V rámci rozvodné soustavy jde tedy o přenos elektřiny z elektráren do velkých rozvoden. Elektřina pak dále pokračuje druhou důležitou části rozvodné soustavy tedy soustavou distribuční.

V České republice provoz přenosové soustavy zajišťuje ČEPS, a. s. Státem vlastněný podnik má na základě licence monopol na dálkový přenos elektřiny s velmi vysokým napětím. Součástí přenosové soustavy spravované společností ČEPS, a. s. je více než 40 velkých rozvoden, více než 70 velkých transformátorů a tisíce kilometrů vedení velmi vysokého napětí.

Tuzemská přenosová soustava je propojená i s dalšími přenosovými soustavami v okolních zemích v rámci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E). Mezi cíle tohoto společenství patří vytvoření jednotného vnitřního trhu s elektrickou energií, podpora přeshraničního obchodu s elektřinou a zajištění optimálního fungování přenosových soustav jednotlivých členských států na základě koordinované spolupráce.

Mohlo by vás taky zajímat, co jsou izolátory.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají