ČEPS, a. s.

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 3696x owl small
 

 

Akciová společnost ČEPS, a.s. je v České republice výhradním provozovatelem elektrické přenosové soustavy. Udržuje a rozvíjí rozvodny a transformátory, které převádí elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy. Dále zajišťuje rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny, přenos mezi výrobci a distributory. Činnost společnosti zahrnuje i mezinárodní aktivity – spolupracuje se sousedními provozovateli přenosových soustav a realizuje přenos elektrické energie i přes hranice. Napomáhá tak mimo jiné k utváření liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i Evropě.

ČEPS vznikl v roce 1998 vyčleněním Divize přenosové soustavy z akciové společnosti ČEZ. Divize postupně zahájila samostatnou činnost pod dnešním názvem ČEPS, a.s.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png