ČEPS, a. s.

Co je ČEPS, a. s.?

Akciová společnost ČEPS, a.s. je v České republice výhradním provozovatelem elektrické přenosové soustavy. Udržuje a rozvíjí rozvodny a transformátory, které převádí elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy. Dále zajišťuje rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny, přenos mezi výrobci a distributory. Činnost společnosti zahrnuje i mezinárodní aktivity – spolupracuje se sousedními provozovateli přenosových soustav a realizuje přenos elektrické energie i přes hranice. Napomáhá tak mimo jiné k utváření liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i Evropě.

ČEPS vznikl v roce 1998 vyčleněním Divize přenosové soustavy z akciové společnosti ČEZ. Divize postupně zahájila samostatnou činnost pod dnešním názvem ČEPS, a.s.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají