Liberalizace energetického trhu

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4971x owl small
 

 

Liberalizací energetického trhu se myslí umožnění vstupu na trh novým dodavatelům energií a liberalizace cen energií. V případě České republiky se tento proces týkal jak trhu s elektřinou, tak trhu s plynem.

K liberalizaci trhu s elektřinou u nás dochází od 1. ledna 2002. Souvisí s tím na jednu stranu deregulace komoditní složky ceny elektřiny a na druhou stanu vznik konkurenčního prostředí mezi dodavateli elektřiny. Proces liberalizace byl dokončen 1. ledna 2006. Od tohoto data totiž mohou svobodně změnit dodavatele kromě velkých odběratelů také domácnosti.

Liberalizace trhu s plynem je pak započata o něco později, 1. ledna 2005, kdy mohou změnit dodavatele odběratelé, kteří odebírají více než 15 mil. m3 plynu/rok. Završena je pak 1. ledna 2007, odkdy mohou změnit dodavatele také všechny domácnosti. Výsledkem liberalizace je podobně jako v případě trhu s plynem vznik neregulované komoditní složky ceny plynu a vznik konkurenčního prostředí mezi dodavateli plynu.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png