Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je stejně jako daň z plynu jednou z ekologických daní, jejichž zavedení od 1.1.2008 vyplývá ze závazků, které má Česká republika vůči Evropské unii. Daní z elektřiny jsou zatíženi dodavatelé a odvádějí ji Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Koncový spotřebitel se tedy platbou této daně nemusí nijak zabývat, protože už je součástí fakturované ceny.

Sazba daně je dána zákonem a je pro všechny jednotná. Aktuálně činí 28,30 Kč/MWh bez DPH. Stejně jako u daně z plynu existují i u daně z elektřiny výjimky, které jsou od ní osvobozeny. Týkají se například ekologicky šetrné elektřiny či elektřiny vyráběné v dopravních prostředcích, pokud je tam i spotřebována. K osvobození je nutné povolení Celní správy.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají