Delikvence

Co je delikvence?

Delikvence označuje chování klienta, který neuhradil své závazky do termínu splatnosti. Jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek, které je patřičně stíháno.

V první řadě je na tuto skutečnost daná osoba upozorněna upomínkou, následně přichází na řadu exekuce. Zároveň banky zadávají tento prohřešek do registru dlužníků a snižují tak bonitu klienta. Možnost potenciální delikvence klienta hraje při posuzování žádosti o úvěr velkou roli, a to díky vysokému riziku, který tento žadatel pro banku představuje.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají