Elektrický náboj

Co je elektrický náboj?

Elektrický náboj je neuchopitelná a neviditelná fyzikální veličina. Značí se písmenem Q a její jednotkou je coulomb (C) – pojmenovaný po francouzském fyzikovi Charlesi-Augustinovi de Coulombovi. Můžeme říci, že elektrický náboj vyjadřuje schopnost nějakého tělesa působit elektrickou silou na jiné těleso.

Zároveň platí, že elektrický náboj může být kladně nabitý, stejně jako záporně. Takové náboje se pak vzájemně odpuzují nebo přitahují. Pokud se elektrické náboje začnou pohybovat, vzniká elektrický proud; jsou také zdrojem elektromagnetického záření.

Jak se zjišťuje elektrický náboj?

Velikost elektrického náboje se dá zjistit, a to hned třemi způsoby. První dva jsou jednodušší a rychlejší – stačí vám pořídit si elektroměr nebo elektroskop. Pokud po ruce tyto přístroje nemáte, můžete použít třetí způsob, kterým je výpočet s pomocí rovnic:

Q = I x t

(elektrický náboj = elektrický proud krát čas v sekundách)

nebo

Q = C x U

(elektrický náboj = elektrická kapacita krát napětí)

Obecně ale platí, že elektrický náboj o velikosti 1 coulomb projde vodičem při proudu 1 ampér za 1 sekundu.

 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají