Energetický audit

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu je zpravidla i návrh opatření, které mohou snížit energetickou náročnost budovy. Na zpracování energetického auditu je závislé i přidělení dotace v rámci dotačního programu Zelená úsporám.

Větší odběratelé energie mají dokonce zákonnou povinnost nechat si zpracovat energetický audit. Tato povinnost se týká v prvé řadě organizačních složek státu, krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací, jejichž roční spotřeba energií přesahuje 1 500 GJ. Zákonná povinnost se však týká i fyzických a právnických osob, jejichž celková roční spotřeba je vyšší než 35 000 GJ.

Novela zákona o hospodaření s energiemi však významně rozšířila povinnost zpracovat tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Ten je na rozdíl od energetického auditu stručnější, neboť nejde tolik do hloubky a jeho cílem není zhodnocení možných úsporných opatření.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají