Jaderné palivo

Jako jaderné palivo označujeme materiál, z něhož se v jaderních elektrárnách získává energie. Na rozdíl od fosilních paliv, u kterých se energie uvolňuje změnou v chemických vazbách (například během hoření), v případě jaderného paliva dochází k uvolňování energie během změn v jádrech atomů. V dnešních jaderných elektrárnách se pro štěpné reakce nejčastěji využívá obohacený uran nebo plutonium. V budoucnu by nejspíše bylo možné využít i thorium, které je v zemské kůře zastoupeno hojněji než oba zmíněné prvky.

V souvislosti s jadernými elektrárnami se také často mluví o vyhořelém jaderném palivu. To, ačkoliv je označováno jako vyhořelé, je i nadále radioaktivní, a je tedy nutné jeho bezpečné uložení. K tomu se využívají tzv. sklady jaderného odpadu. Pro ty je však nutné najít vhodné místo hlavně z hlediska geologického. Hudbou blízké budoucnosti však může být i znovuvyužití vyhořelého paliva v jaderných reaktorech třetí generace.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají