Jednosměrný proud

Co je jednosměrný proud?

Jednosměrný proud je elektrický proud, který má stále stejný směr a velikost. Častěji se však lze setkat s pojmem stejnosměrný proud. Opakem stejnosměrného proudu je proud střídavý, který oproti tomu pravidelně mění směr. Směr elektrického proudu byl stanoven dohodou od kladného k zápornému pólu zdroje, nehledě na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj.

Stejnosměrný proud byl úplně první proud, který byl kdy využíván. O jeho rozšíření se postaral především Thomas Alva Edison. Mezi jeho zdroje patří termočlánky, fotoelektrické články, dynamo. Stejnosměrný proud dále vzniká usměrněním proudu střídavého pomocí usměrňovače nebo ze zdroje stálého stejnosměrného napětí. V praxi se však s čistým stejnosměrným proudem setkat nelze. V některých obvodech, které obsahují citlivé součástky na směr proudu, je nutné využívat právě jednosměrný proud. Pro výrobu a přenos proudu na větší vzdálenosti je však častěji využíván proud střídavý.

Obecně se elektrický proud měří ampérmetrem a jeho fyzikální jednotkou je ampér.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají