Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) se odborně označuje jako kogenerace. Jedná se o proces, při kterém kromě výroby elektrické energie dochází také k výrobě tepla. S kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se můžeme setkat třeba v tepelných nebo jaderných elektrárnách. Při spalování fosilních paliv nebo jaderného paliva za účelem výroby elektřiny, se totiž uvolňuje také tepelná energie, kterou lze využít pro vytápění domácností. Obdobným způsobem vzniká elektřina v teplárnách s kogeneračními jednotkami. Obojí pak zvyšuje účinnost využití energie v palivech.

S kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se můžeme setkat i v případě rodinných domků. Malé kogenerační jednotky umožňují vyrábět současně teplo i elektřinu přímo v místě spotřeby, což významně omezuje ztráty, které jsou jinak spojeny s jejich přenosem. Nespotřebované přebytky elektrické energie lze odprodávat do distribuční sítě.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají