Malus

Co je malus?

Jako malus se označuje přirážka k pojistnému, kterou musí platit pojistník, který způsobil opakovanou nebo nadměrnou pojistnou událost. Opak malusu je bonus, který naopak náleží pojistníkovi za období bez pojistné události. Nejčastěji se s oběma termíny setkáme v případě povinného ručení.

Proč malus

Řidič, který jezdí bez nehod, získá bonus ve formě snížení pojistného. Výše bonusu se pohybuje zpravidla kolem 5 % za 12 kalendářních měsíců bez pojistné události a postupně se načítá.

Naopak řidič, který svým vozidlem způsobí pojistnou událost, musí počítat se zvýšením pojistného, popřípadě se snížením bonusu. Je mu totiž započítán malus nejčastěji ve výši 10%. Výše malusu pak může dosáhnout i 200% výše pojistného. Takový řidič tedy platí výrazně vyšší pojistné, než je jeho běžná výše.

Kombinace obojího má motivovat řidiče k bezpečné a ohleduplné jízdě.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají