Podnikatelský úvěr (úvěry pro podnikatele)

Tento pojem patří do kategorie: Půjčky, Úvěr, Finance

Zobrazeno: 4890x owl small
 

 

Podnikatelský úvěr je úvěr určený výhradně podnikatelům, tedy živnostníkům a firmám. Nelze ho využít pro soukromé účely. Na českém trhu mají tyto úvěry poměrně hojné zastoupení. Podnikatelé se totiž často mohou dostat do finančních problémů díky opožděným splátkám od odběratelů. Tyto úvěry tak slouží například k překonání přechodného nedostatku finančních prostředků.

Obvykle lze získat následující typy podnikatelských úvěrů:

  • Provozní úvěr

    Provozním úvěrem se financují provozní potřeby podnikatele. Jedná se například o nákup zásob, materiálu nebo úhradu pohledávek. Tento úvěr může být poskytnut jako krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Délka splatnosti se odvíjí především od druhu pořizovaného majetku a od délky podnikání. Další podmínky bývají většinou stanoveny individuálně a jsou přizpůsobeny specifikům podnikání.

  • Kontokorentní úvěr

    Funguje podobně jako kontokorent na běžném účtu, může být však poskytován na mnohem vyšší částky. Je ideální v situacích, kdy často dochází k nesouladu mezi příjmy a výdaji. Podnikatel například nejdříve musí zaplatit dodavatelům a až poté inkasuje peníze od svých odběratelů. Výhradně se poskytuje jako úvěr krátkodobý.

  • Investiční úvěr

    Investiční úvěr slouží k financování investičních celků, tedy souborů hmotného či nehmotného majetku.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/pujcky.png