Přeplatek za plyn

O přeplatku za plyn mluvíme v situaci, kdy souhrn všech zaplacených záloh během fakturačního období přesáhl částku, kterou musí odběratel zaplatit za odebraný plyn. Zpravidla je přeplatek dodavatelem plynu automaticky převáděn do dalšího fakturačního období. Většina dodavatelů však umožňuje vyplacení přeplatku na žádost odběratele. V obchodních podmínkách konkrétního dodavatele plynu však bývá stanovena minimální výše přeplatku. Přeplatky za plyn v řádech desetikorun tak zpravidla nelze jinak než převést do dalšího fakturačního období.

Opakem přeplatku je nedoplatek za plyn, který často vzniká například vlivem dlouhé a tuhé zimy. Nedoplatek je nutné uhradit během lhůty k tomu určené, jinak je třeba počítat s tím, že k dlužné částce bude naskakovat penále.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají