Regres

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 4710x owl small
 

 

Obecný pojem regres označuje návrat či ústup. Často se lze s regresem, jakožto odborným pojmem, setkat právě v oblasti pojišťovnictví, kdy je jím označováno právo na náhradu za poskytnuté pojistné plnění. Povinnost zaplatit náhradu může mít například sám pojištěnec, u něhož se zpětně prokáže, že pojistná událost vznikla v souvislosti s jeho protiprávním chováním nebo byla-li jiným způsobem porušena pojistná smlouva. Pojišťovna může vymáhat škodu ve formě regresu také na osobě, která pojištěnci svým jednáním způsobila.

Nejčastěji se tak s regresem setkáme v případě náhrady škody za autonehodu způsobenou pod vlivem alkoholu. Velmi často regres vymáhají také zdravotní pojišťovny, které požadují náhradu výdajů za poskytnutou péči a léčiva.

 
Přejít na slovník pojmů