Regres

Co je regres?

Obecný pojem regres označuje návrat či ústup. Často se lze s regresem, jakožto odborným pojmem, setkat právě v oblasti pojišťovnictví, kdy je jím označováno právo na náhradu za poskytnuté pojistné plnění. Povinnost zaplatit náhradu může mít například sám pojištěnec, u něhož se zpětně prokáže, že pojistná událost vznikla v souvislosti s jeho protiprávním chováním nebo byla-li jiným způsobem porušena pojistná smlouva. Pojišťovna může vymáhat škodu ve formě regresu také na osobě, která pojištěnci svým jednáním způsobila.

Nejčastěji se tak s regresem setkáme v případě náhrady škody za autonehodu způsobenou pod vlivem alkoholu. Velmi často regres vymáhají také zdravotní pojišťovny, které požadují náhradu výdajů za poskytnutou péči a léčiva.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají