Regulační stupně

V případě, kdy se spotřeba elektrické energie zvýší natolik, že převýší kapacitní možnosti elektráren, může docházet k tzv. stavům nouze. Aby se těmto stavům nouze předcházelo, vyhlašuje ČEPS, a.s. pro elektrickou přenosovou soustavu regulační stupně odběru elektrické energie. Tato činnost je regulována vyhláškou 250/1996 Sb., o stavech nouze v elektroenergetice.

Jednotlivé regulační stupně jsou dány regulačním plánem.  Regulačními stupni jsou určena omezení výkonu vybraným spotřebitelům na základě způsobu ovládání spotřebičů napěťové hladiny a hodnoty rezervovaného příkonu. Pokud je vyhlášen jeden ze sedmi regulačních stupňů, není přerušena dodávka elektrické energie, ale pouze snížená.

Jednotlivé regulační stupně

  • Základní stupeň (též regulační stupeň 0) – normální provozní stav bez omezení
  • Regulační stupeň 1 – zatím není snížen odebíraný výkon, ale pouze upozorňuje na přísné dodržení sjednaných výkonů
  • Regulační stupeň 2 – 5 – omezení odebíraného výkonu dle napěťové soustavy a cekového výkonu odběratele (mohou být vyhlášeny a nabýt platnosti současně)
  • Regulační stupeň 6 – 7 -  snížení odebíraného výkonu na hodnotu bezpečnostního minima
 

Jednotlivé regulační stupně jsou vyhlášeny veřejnými sdělovacími prostředky, telefonicky či faxem a systémem hromadného dálkového ovládání.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají