Větrná energie

Větrná energie je síla větru. Energie síly větru je využívána k výrobě elektřiny nebo i k jiným pracem. Známé jsou například větrné mlýny, kde energie větru roztáčí soukolí mlecího zařízení. V Africe a Austrálii jsou běžné vodní vrty, ze kterých je voda na povrch vytahována čerpadlem poháněným větrnou vrtulí.

Na stejném principu pracuje také systém větrných elektráren. V prostoru otevřené krajiny se může vítr opřít do obrovských vrtulí, a svou silou je tak roztáčí. Tím pohání turbínu umístněnou uvnitř zařízení. Výroba elektřiny pomocí větrné energie je jednou z nejekologičtějších forem, neboť větrná energie je obnovitelným zdrojem, který je navíc snadno dostupný.

Největší sílu má vítr na mořské hladině a v přímořských oblastech. Proto se produkce elektřiny z větrné energie nejvíce soustředí a rozvíjí právě zde. Větrné elektrárny jsou s oblibou umisťovány přímo na mořskou hladinu do oblastí vzdálených několik kilometrů od břehů. Tím je využita maximální síla větrné energie a zároveň elektrárna nenarušuje svým vzhledem a hlukem roztočených vrtulí život v přímořských oblastech.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají