Zelený bonus

Co je zelený bonus?

Zelený bonus je jeden ze způsobů, kterým stát podporuje výrobu elektřiny z tzv. obnovitelných zdrojů energie. Vedle majitelů fotovoltaických elektráren ho mohou získat také vlastníci malých vodních elektráren, elektráren vyrábějících energii z biomasy a v neposlední řadě také majitelé větrných elektráren. Výše zeleného bonusu je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem.

Zelený bonus funguje jako příplatek k tržní ceně elektrické energie a náleží výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jeho výše se liší v závislosti na zdroji energie, ale také na tom, zda je energie spotřebována přímo výrobcem nebo zda je dodávána do rozvodné sítě. V prvním případě je bonus výrazně vyšší než v případě druhém. Od roku 2013 majitelé elektráren, kteří jsou zároveň plátci daně z přidané hodnoty (DPH), mohou těžit z další výhody. Zelený bonus totiž nově není zatížen DPH.

Majitelé elektráren využívající obnovitelné zdroje energie mohou vedle zeleného bonusu využít také alternativní způsob podpory ve formě pevně stanovených výkupních cen.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají