Půjčky a dluhy? Přirozená věc, myslí si čtyři z pěti Čechů

 

Přes čtyři pětiny obyvatel České republiky si myslí, že půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozeným jevem. 87 % lidí si ale zároveň uvědomuje, že život na dluh představuje riziko. Nejvíce pochopení mají Češi pro půjčky na bydlení, zatímco s největším odsouzením se setkaly úvěry na uhrazení dovolené či zakoupení vánočních dárků. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), kterého se v lednu zúčastnilo 1047 respondentů starších 15 let.

Půjčky na bydlení Čechy tolik netrápí.Za nejvíce přijatelnou Češi považují půjčku na bydlení. 

Půjčky považuje za normální součást dnešního života 85 % dotazovaných. 87 % Čechů si však současně uvědomuje, že půjčky a nákupy věcí na dluh mohou být rizikové. Výhodnost v životě na dluh spatřuje pouze 28 % Čechů, 63 % si myslí opak a celých 9 % uvedlo, že neví, zda život na dluh skýtá nějaké výhody, či nikoliv.  

Hledáte půjčku, která vás nezruinuje? Zjistit více

V obecném názoru na dluhy panuje remíza

Je správné si na své živobytí půjčovat? Mezi respondenty v tomto ohledu panovala výrazná nejednotnost: 51 % Čechů se domnívá, že to správné není, 48 % dotázaných má opačný názor. Třetina účastníků průzkumu dokonce půjčování peněz a nakupování věcí na dluh považuje za ostudu. 65 % dotazovaných si však nemyslí, že by vypůjčené peníze měly být důvodem ke studu.

Starší lidé jsou opatrnější, strach z půjček ale celkově opadá

Názory respondentů do vysoké míry ovlivňuje jejich věk. Ukazuje se, že mladší lidé mají k půjčkám pozitivnější vztah než generace jejich rodičů a prarodičů, mezigenerační rozdíly se však projevily ve všech otázkách. Na dotaz, zda jsou půjčky běžnou součástí dnešního života, odpovědělo jednoznačně kladně 40 % dotázaných ve věku 20-29 let, zatímco stejný postoj vyslovilo pouze 20 % respondentů starších 60 let.

Od posledního průzkumu na toto téma, který proběhl v roce 2014, významně narostl počet lidí, pro něž jsou půjčky přirozené, i těch, kteří zastávají názor, že žití na dluh se vyplatí. „Nárůst nejspíš souvisí s reflexí ekonomického vývoje v posledních letech, který se promítl do snížení obav z nezaměstnanosti, v nárůstu mezd a do oživení spotřeby domácností,“ píše se ve zprávě CVVM.

Půjčky na bydlení či studium jsou v pořádku, ale na dovolenou ne

Ze statistických údajů také vyplývá, že nejsmířlivější postoj Češi zaujímají k půjčkám na bydlení, které bez větších výhrad toleruje 95 % lidí. Podobně přijatelné jsou pro veřejnost také na půjčky na podnikání (77 %) a studium (75 %). Platí tedy, že Češi nejvíce tolerují dluhy, které mají vést k dlouhodobějšímu a stabilnějšímu cíli.

Vlažnější, ale stále spíše pozitivní názor vyjádřili respondenti vůči půjčkám na auto (63 %) i na spotřební zboží (62 %). Pro většinu lidí (86 %) je však nepřijatelná půjčka na (zahraniční) dovolenou či vánoční dárky.

Dovolená u moře.Půjčku na dovolenou označila většina respondentů za nepřijatelnou. 

Takřka 50 % respondentů lednového průzkumu CVVM uvedlo, že oni sami nebo jejich domácnost v současné době nějakou půjčku splácí. Nejčastěji šlo o hypotéky a půjčky na zboží. Jako velmi nebo spíše snadné označilo splácení svých dluhů 45 % dotázaných. Nadpoloviční většina jej naopak označila za obtížné nebo dokonce velmi obtížné.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2