Neobnovitelné zdroje energie

Co jsou neobnovitelné zdroje energie?

Jako neobnovitelné zdroje energie označujeme ty zdroje, jejichž vyčerpání se dá očekávat maximálně v horizontu stovek let. Ve výrobě energie jsou nejvýznamnějšími neobnovitelnými zdroji uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina a zdroje jaderné energie. I když se tyto zdroje zpravidla obnovují, jen těžko o nich lze jako o zdrojích obnovitelných, neboť například fosilní paliva vznikala řádově desítky milionů let.

Omezenost a tedy i vyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů energie zákonitě vyvolává potřebu hledat nové zdroje energie. Alternativou mohou být v tomto směru například tzv. obnovitelné zdroje energie. Mezi ně řadíme kupříkladu sluneční, větrnou, vodní či geotermální energii.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají