Zdroje energie

Zdroje energie nejčastěji dělíme z hlediska jejich obnovitelnosti, tedy na zdroje obnovitelné a zdroje neobnovitelné. Mezi obnovitelné zdroje řadíme například energii vodní, sluneční nebo větrnou. Tyto zdroje se vyznačují svojí teoretickou nevyčerpatelností. Naopak mezi neobnovitelné zdroje se typicky řadí ropa, zemní plyn či uhlí. Zásoby těchto zdrojů energie jsou naopak v krátkém horizontu vyčerpatelné.

Oba typy zdrojů mají své výhody a nevýhody. Například spalováním fosilních paliv vzniká množství CO2 a dalších emisí. Výhodou je naopak poměrně jednoduché skladování. Některé zdroje obnovitelné energie jsou naopak kritizovány pro neúměrné zásahy do krajiny a tedy i do přírodních ekosystémů. Stejně tak je problematická jejich nestabilita. Naopak jako výhodná se jeví jejich nevyčerpatelnost a bezemisní provoz.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají