Zdroje energie

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 2794x owl small
 

 

Zdroje energie nejčastěji dělíme z hlediska jejich obnovitelnosti, tedy na zdroje obnovitelné a zdroje neobnovitelné. Mezi obnovitelné zdroje řadíme například energii vodní, sluneční nebo větrnou. Tyto zdroje se vyznačují svojí teoretickou nevyčerpatelností. Naopak mezi neobnovitelné zdroje se typicky řadí ropa, zemní plyn či uhlí. Zásoby těchto zdrojů energie jsou naopak v krátkém horizontu vyčerpatelné.

Oba typy zdrojů mají své výhody a nevýhody. Například spalováním fosilních paliv vzniká množství CO2 a dalších emisí. Výhodou je naopak poměrně jednoduché skladování. Některé zdroje obnovitelné energie jsou naopak kritizovány pro neúměrné zásahy do krajiny a tedy i do přírodních ekosystémů. Stejně tak je problematická jejich nestabilita. Naopak jako výhodná se jeví jejich nevyčerpatelnost a bezemisní provoz.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png