Nesrozumitelná bankovština? 13 pojmů, které musíte znát, než si vezmete půjčku

 

Situace, která vyžaduje finanční injekci, může plánovaně i nečekaně potkat každého. Dlouho odkládaná rekonstrukce bytu či domu, pořízení nového auta, rozbitá pračka či jiné náhlé výdaje – důvodů může být celá řada. Při výběru toho nejlepšího produktu zájemci o půjčku často narazí na termíny z finanční hantýrky, které mohou nepoučeného laika zaskočit. A proto jsme se rozhodli pro vás nejdůležitější pojmy, které se rozhodně vyplatí znát, přeložit z „bankovštiny“ do češtiny. 

bankovštinaJde vám z „bankovštiny“ hlava kolem? Víme, co vás musí zajímat! 

Návštěva banky za účelem sjednání úvěru pro většinu lidí nepředstavuje zrovna příjemnou kratochvíli ani oblíbený způsob trávení volného času. Pokud budete mít dobrý den, možná se vám podaří narazit na pobočku se vstřícným a trpělivým personálem, který vám vše potřebné ochotně vysvětlí a rád vám odpoví na případné otázky. 

 
Chcete jít do banky připraveni? Srovnejte si půjčky v pohodlí domova, aby vás nic nezaskočilo.

Realita ovšem nemusí být zalitá sluncem. Může se také stát, že vás potká naprosto opačná situace: ve dveřích vás uvítá kyselý obličej přechytralého „rádobyodborníka“ ve špatně padnoucím obleku, který vás bez většího zájmu zahrne celou řadou neznámých výrazů. Pojmy z jazyka zvaného „bankovština“ vás mohou v nekomfortní situaci zaskočit či lehce vyděsit.

Chcete se v bankovním slovníku alespoň trochu orientovat, abyste na bankovního poradce nemuseli vrhat zoufalé nechápavé pohledy? Potřebujete jistotu, že vás nezaskočí smlouva s obraty z odborné finanční hantýrky? Pak by pro vás znalost významu následujících 13 pojmů, které představují jazykové finanční minimum, měla být samozřejmostí:

TIP

Chcete další finanční informace? Není problém:

 

 • BEZHOTOVOSTNÍ / HOTOVOSTNÍ PŮJČKA

  Rozdíl je nasnadě: v prvním případě vám je půjčka vyplacena v hotovosti, zatímco ve druhém vám poskytovatel úvěr převede na účet. Hotovostní úvěr obvykle nepředstavuje výpůjčku vyšší než několik tisícovek a je doménou spíše menších finančních společností, které často peníze půjčují rychle, diskrétně, bez zbytečných otázek, ale bohužel také za značně nevýhodných podmínek. U seriózních finančních institucí se s hotovostní půjčkou prakticky nesetkáte, banky i nebankovní společnosti peníze standardně zasílají na účet klienta.

 • BANKOVNÍ / NEBANKOVNÍ PŮJČKA

  I když většina lidí zamíří pro úvěr spíše do banky, operují na našem trhu s úvěry a půjčkami i nebankovní společnosti. Zatímco na fungování bankovních domů dohlíží Česká národní banka, která částečně reguluje jejich činnost, nebankovní instituce podléhají jen běžné legislativě ve smyslu občanského zákoníku, živnostenského zákona a zákona o spotřebitelském úvěru, jehož novelizovaná podoba vstoupila v účinnost loni v prosinci. I když mezi nebankovními subjekty lze najít seriózní poskytovatele půjček, obecně platí, že podpis smlouvy u banky spotřebitele zpravidla vyjde výhodněji.

 • BONITA

  ​Banka si u každého žadatele o úvěr prověřuje jeho předpokládanou schopnost poskytnutou půjčku splatit, neboli bonitu. Ke zjištění informací potřebných ke schválení úvěru využívají finanční instituce tzv. prescoringu. Ten kromě příjmů a finanční morálky zájemce o úvěr zohledňuje i další faktory, např. věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav či počet dětí. Cílem poskytovatele půjčky je získat dlužníka, který bude svůj závazek řádně splácet, a tak pro ni nebude představovat riziko. Proto se bonita promítá i do výše úrokové sazby – čím vyšší je bonita žadatele, tím nižší úroky může získat.

 • JISTINA

  Jistina úvěru je částka, která byla spotřebiteli bankou či nebankovní institucí zapůjčena. Na dlužníkovi zůstává ji věřiteli postupně vrátit formou pravidelných měsíčních splátek. Zjednodušeně řečeno jde o částku, kterou si klient vypůjčil, bez započítání úroků. K základní výši jistiny se zpravidla připočítává odměna pro poskytovatele v podobě úroků a také se z ní vypočítává případné penále (např. jako sankce za prodlení či nesplácení úvěru). Výše jistiny je pevně ukotvena v úvěrové smlouvě a v průběhu splácení úvěru ji nelze libovolně snižovat ani navyšovat.

 • KONTOKORENT​

  Kontokorent představuje možnost přečerpání účtu, což je vhodné řešení pro situace, kdy vás překvapí nečekané výdaje. Předností kontokorentu je rychlost – peníze můžete mít k dispozici prakticky hned, stačí je vybrat z bankomatu. I když se produkt tváří velmi přívětivě, stále představuje vypůjčené peníze, které je třeba (obvykle v roční lhůtě) vrátit. Ve výjimečných případech nečekané finanční nouze se ale kontokorent může ulevit napjatému rodinnému rozpočtu.

 • KREDITNÍ KARTA​

  „Kreditka“, kterou si mnozí lidé pletou s klasickou debetní platební kartou, se řadí mezi úvěrové produkty, neboť umožňuje čerpání úvěru. Klient může ze speciálního účtu čerpat finanční prostředky do minusu, půjčku pak jednorázově či postupně splácí. Jestliže stihnete peníze splatit v tzv. bezúročném období, které se v závislosti na poskytovateli karty pohybuje od 40 do 70 dnů. Pokud to ale nestihnete včas, platíte za tento úvěr úroky, které se mohou vyšplhat i přes značně nevýhodných 20 % ročně.

 • POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET​

  Pojištění schopnosti splácet může dlužníkům pomoci v rizikových situacích, kdy z různých závažných důvodů (úmrtí, plná invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání atd.) nemohou splácet své finanční závazky. I když pojištění celý úvěr mírně zdraží, vyplatí se o něm uvažovat, protože některá z výše jmenovaných nezáviděníhodných událostí může potkat každého

 • REGISTR DLUŽNÍKŮ​

  Registr dlužníků je databáze, jejímž úkolem je evidovat osoby a organizace, které jsou v prodlení se splácením svých finančních závazků. Cílem úvěrových registrů je dodávat bankám a dalším poskytovatelům finančních služeb podklady pro posuzování bonity žadatelů o úvěry. Kromě toho se snaží zabránit tomu, aby se lidé předlužovali. Novela úvěrového zákona, která platí od prosince 2016, zpřísnila pravidla pro prověřování klientů, a tak záznam v registru dlužníků představuje při cestě za penězi poměrně citelnou překážku.

 • RPSN​

  Roční Procentuální Sazba Nákladů je exaktně (podle složitého vzorce) vypočtené číslo, které vám pomůže určit, jestli je pro vás půjčka opravdu výhodná. Na rozdíl od úroku zohledňuje veškeré náklady spojené s úvěrem (poplatek za zřízení a správu úvěru, poplatky spojené s čerpáním úvěru, pojištění schopnosti splácet, akontaci a různé administrativní poplatky). Při výběru vhodného úvěru se proto nenechte zlákat lákavě nastaveným úrokem, ale bedlivě sledujte i výši RPSN, která prozrazuje, zda je produkt skutečně výhodný, či nikoliv.

 • ÚČELOVÁ / NEÚČELOVÁ PŮJČKA​

  Jak i v tomto případě napovídá název, první typ úvěru je určen k pokrytí konkrétního účelu (rekonstrukce bydlení či nákup nového vybavení bytu či domu, půjčka na auto atd.), jehož realizaci je třeba skrze potřebné dokumenty a účtenky zpětně doložit bance. Neúčelovou půjčku pak můžete využít na cokoliv, aniž byste se museli starat o prokazování toho, jak jste peníze využili. Předností účelové půjčky může být nižší úroková sazba, nicméně banky přicházejí se zajímavými akcemi, které se vztahují i na neúčelové úvěry. Ty ocení především jedinci, kteří neholdují papírování.

 • ÚROKOVÁ SAZBA​

  Úroková sazba je číslo, které stanovuje, jakou část jistiny (tedy vypůjčené sumy) musí dlužník za předem stanovenou dobu zaplatit věřiteli za to, že mu půjčku poskytl. Zpravidla se vyjadřuje v procentech za rok (p. a.). Lze tedy říct, že úrokové sazby představují měřítko aktuální ceny peněz. Čím jsou úrokové sazby nižší, tím více narůstá počet dlužníků. Nízký úrok značí, že dlužník půjčku „málo přeplatí“, tedy nezaplatí zbytečně velkou částku nad rámec jistiny. Kromě úrokové sazby je při výběru půjčky důležité sledovat také výši RPSN, což je ukazatel, který v sobě zahrnuje veškeré poplatky spojené s čerpáním půjčky.

 • ÚVĚROVÝ RÁMEC​

  Úvěrový rámec představuje maximální výši úvěru, který může klient čerpat ze svého úvěrového účtu. Tento limit, který lze většinou posouvat směrem nahoru i dolů, je uveden ve smlouvě o daném úvěru. Úvěrový rámec se stanovuje na základě posouzení bonity klienta tak, aby se celková výše jeho pohledávek držela v optimálních mezích, a tak mu nehrozilo předlužení či podobné finanční nepříjemnosti.

 • ZAJIŠTĚNÝ / NEZAJIŠTĚNÝ ÚVĚR​

  V případě zajištěného úvěru je vrácení vypůjčených peněz „pojištěno“ zástavním nebo jiným obdobným právem. Znamená to, že finanční instituce po klientovi vyžaduje jištění nějakou movitou věcí, která jí propadne v případě, že by ze strany dlužníka došlo k neplacení závazků. Pro klienta představuje podpis takové smlouvy poměrně výrazné riziko. Nezajištěné úvěry naproti tomu žádné jištění ani ručení třetí osobou nevyžadují, ale na druhou stranu proto nedokáží všem zájemcům zajistit půjčku ve výši, jakou by si představovali. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 12