Dodavatel poslední instance

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 6027x owl small
 

 

Dodavatel poslední instance je takový dodavatel plynu nebo elektřiny, který má povinnost v zákonem stanovených případech dodávat elektřinu či plyn za cenu podléhající regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato povinnost se vztahuje na domácnosti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu svého dodavatele plynu, avšak z různých příčin ho nemají. Povinnost dodavatele poslední instance dodávat za regulované ceny však neplatí v případě zjištění neoprávněného odběru elektřiny nebo plynu.

Dodavatel poslední instance je hlavní dodavatel v dané distribuční oblasti. Jeho úlohou je zaručit, že v případě úpadku alternativního dodavatele nedojde k odpojení elektřiny nebo plynu. Zákazníci mohou dodavatele poslední instance využít, i pokud jsou nespokojeni se službami svého původního dodavatele. Stanovuje ho ERÚ a o jeho přidělení musí klienti ERÚ požádat. Jakmile je stanoven dodavatel poslední instance, přestávají platit dosavadní smlouvy. Tento dodavatel zajistí dodávky plynu a elektřiny pouze dočasně - do 6 měsíců musí být dodávky podloženy standardní smlouvou od vybraného dodavatele.

V současné době plní funkci dodavatele poslední instance regionální distribuční společnosti: ČEZ, E.ON a PRE pro elektřinu a RWE, E.ON a Pražská plynárenská pro plyn.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png