Elektrizační soustava (ES)

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 3493x owl small
 

 

Jako elektrizační soustava se označuje rozvod elektřiny od výrobce ke konečnému odběrateli. Doprava elektrické energie probíhá pomocí přenosové a distribuční soustavy. Jedná se o systém vzájemně propojených zařízení sloužících pro výrobu a přenos elektřiny. Zahrnuje tedy jak elektrárnu samotnou, tak elektrická vedení, transformátory napětí a samotné koncové přípojky jednotlivých odběrných míst. Jsou na ní napojeny měřící, ochranné a zabezpečovací prvky. Jimi jsou například odpojovače, jističe, nebo uzemnění pro případ úderu blesku. Dále pak systémy řízení a regulace sítě. Ty hlídají správnou výši elektrického napětí v celé elektrizační soustavě. Případné výpadky pak hlásí do řídícího centra.

Provoz elektrizační soustavy v ČR zajišťuje státní společnost ČEPS. Ta zabezpečuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory. Zároveň spolupracuje s ostatními provozovateli elektrizačních soustav v Evropě, čímž zaručuje vyvážený přeshraniční trh s elektrickou energií.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png