Energetický zdroj

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit. Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. Taková energie se pak fyzicky čerpá.

Energetický zdroj ve svém původním smyslu lze chápat ve dvou způsobech:

  • Zdroj jako materiál (např. fosilní paliva), přírodní objekty (Slunce) nebo jevy, ze kterých je možné specifickým procesem přeměny získat energii, která bude pro člověka užitná. Jde o tzv. primární energetické zdroje – tedy takové zdroje, které se získávají z přírody.
  • Zdroj jako technické zařízení (nebo soubor zařízení), které slouží k přeměně energie na formu vhodnou pro přenos či přímé použití. Jedná se například o jadernou elektrárnu. V takovém smyslu je zdroj chápán v elektroenergetice.

 

Energetické zdroje se nejčastěji dělí z pohledu obnovitelnosti na:

  • obnovitelné zdroje: přírodní energetické zdroje, které se v průběhu využívání se přirozeně obnovují – buď úplně, či částečně.
  • neobnovitelné zdroje: spotřebovávají se rychleji, než obnovují. Znamená to, že se v budoucnu vyčerpají.

 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají