Peníze a vězení 2. díl: Odměna za práci a srážky z ní

 

V českých věznicích pracuje přes šedesát procent odsouzených, k 10. prosinci tohoto roku se jednalo o 8 932 osob. Práce pro vězně je ovšem většinou málo a není zrovna dobře placená. K vězni se dostává jen část peněžní odměny, a to v podobě kreditů na vězeňském účtu. Mnohým však nejde ani tak o výdělek, jako spíš o možnost provozovat nějakou aktivitu a dostat se ze stereotypu života za mřížemi. 

práce ve vězení 

Nabídka práce je úzká

 

Některé věznice nabízí tzv. pracovní terapie, které mají naučit vězně pracovní morálce.

 

Ve vězení bohužel není příliš velká nabídka pracovních pozic. Většinou se jedná o údržbu a zajištění chodu samotné instituce, mezi které patří úklid, oprava drobných technických závad, ale některým se poštěstí a mohou se třeba starat o zvířata, jakými jsou daňci nebo ovce.

Občas mívají věznice smlouvy se soukromými subjekty. Odsouzení s mírnějším trestem se díky práci mohou dostat i mimo věznici. Někteří vyrábí autodíly, pracují ve sklárnách nebo pomáhají s tříděním recyklovatelného odpadu. Pro zaměstnavatele je ekonomicky výhodné zaměstnávat osoby ve výkonu trestu. Nemusí jim například platit dovolenou.

Sazba finanční odměny za provedenou práci

  • První kategorie: menší manuální práce, hrubá měsíční mzda je 5 500 Kč za měsíc
  • Druhá kategorie: odbornější, namáhavější nebo rizikovější manuální práce, hrubá měsíční mzda je 8 250 Kč za měsíc
  • Třetí kategorie: kvalifikovanější práce, pro které je nutná maturita nebo bakalářský titul, hrubá měsíční mzda je 11 000 Kč za měsíc
  • Čtvrtá kategorie: odborná práce vyžadující inženýrské či magisterské vzdělání, hrubá měsíční mzda je 13 750 Kč za měsíc

Člověk se musí připravit, že peněžní odměna je po většinou nižší než minimální mzda. Věznice je zpravidla schopná dodat dostatečné množství pracovníků do zaměstnání, ale každému z nich jsou přiděleny hodiny práce, které jen zřídka odpovídají plnému úvazku. Maximální finanční odměny tak dosáhne jen málokdo. Navýšení mzdy mohou pomoci přesčasy nebo práce ve ztíženém prostředí, za které jsou pracovníci ohodnoceni odpovídajícími příplatky. 

Pokud odsouzený během kalendářního měsíce nezíská nebo nedostane žádné peníze, tak má nárok na sociální kapesné ve výši 100 Kč určené k nákupu hygienických potřeb.

Srážky ze mzdy 

Peněžní odměna za práci podléhá dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Po stržení těchto nákladů vzniká čistá mzda, která jde do rukou věznice a je dále rozčleněna podle zákonů na částky určené ke splácení pohledávek, výživného atd. 

Rozdělení čisté mzdy na

  • Výživné: z čisté mzdy jde 30 % opatrovníkovi, který se stará o nezaopatřené dítě odsouzeného
  • Náklady výkonu trestu nebo vazby, která trestu předcházela: se využije z čisté mzdy 26 %, maximálně ovšem 1 500 Kč za měsíc
  • Přednostní pohledávky: částka určená ke splácení dluhů a exekucí se rovná 12 % z čisté mzdy
  • Nepřednostní pohledávky: mezi ně patří například neprávem přijaté sociální dávky, na jejich splacení padne každý měsíc z čisté mzdy na 4 %
  • Kapesné: částka v hodnotě 17 % z čisté mzdy je vložena na vězeňský účet odsouzeného, ze kterého si může nakupovat potřebnosti 
  • Úložné: 11 % je každý měsíc uloženo a následně vyplaceno při ukončení trestu, kdy našetřená částka slouží jako finanční zajištění odsouzeného na první dny po propuštění. Pokud úložné přesáhne 35 000 Kč, dále je využíváno k úhradě nákladů na výkon trestu, výživné a další pohledávky
 

Na výsluhovou rentu mají nárok bývalí příslušníci bezpečnostních sborů, jestliže splňují stanovené podmínky. Minimální délka služby pro přiznání tohoto příspěvku je 15 let.

 

Pokud odsouzený pobírá důchod nebo výsluhovou rentu je z ní měsíčně strháváno 40 % na náklady výkonu trestu. Stejně tak, pokud vězeň nemá žádné příjmy z vlastního výdělku, ale jsou mu převedeny peníze na vězeňský účet, tak je z nich na tyto náklady odebráno 40 %. Odsouzenému, který odmítne pracovat nebo do práce nenastoupí, je účtováno 50 Kč denně za pobyt ve vězení.   

Úložné je vždy minimálně 2 000 Kč. Pokud tedy není odsouzený schopen si spořit na život po propuštění, je mu přesto vyplacena tato částka. 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4