Jak zemní plyn způsobil neviditelnou katastrofu na předměstí LA

 

Únik zemního plynu v kaňonu Aliso trval čtyři měsíce a v historii těžby na území Severní Ameriky nemá obdoby. Katastrofa z 23. října 2015 ovlivnila přímo životy tisíce lidí na předměstí LA, podle expertů měla však nesrovnatelný dopad na životní prostření a tím se dotkla každého z nás. Co se tedy skutečně stalo a proč není zemní plyn tak ekologický, jak si všichni myslí?

únik plynu 

Stalo se to před třemi lety, ale kdo si to dnes ještě pamatuje? Lidé z okolí Porter Ranch, kteří museli dýchat uniklý zemní plyn, a ekologové, kteří do teď sledují dopady katastrofy na životní prostředí. V jednom z vrtů určených k těžbě zemního plynu v kaňonu Aliso něco prasklo a najednou se do vzduchu začalo valit obrovské množství plynu. V kritických momentech se jednalo o až 58 000 kg methanu za hodinu. Ucpat prasklinu se podařilo až po sedmi neúspěšných pokusech 18. února 2016. O čtyři měsíce později

 

Zemní plyn je za normálních okolností bez zápachu, proto se odorizuje, aby člověk rychle poznal nebezpečnou hladinu plynu ve vzduchu. V případě kaňonu Aliso se stále přesně neví, jaké látky a v jakém množství se dostávaly na povrch a dále do města.

 

Co se přesně stalo

Došlo k prasknutí trubky ve vrtu s názvem SS-25 hlubokém přibližně 2 500 metrů. SS-25 vznikl již v roce 1953, o 26 let později z něj byli odstraněny bezpečností ventily pro jejich špatný stav. Náhradní však nikdy nebyly nainstalovány, jelikož se jednalo o vrt se sníženou prioritou. Podle tehdejších zákonů nebylo nutné dodržovat maximální bezpečnost u vrtů umístěných dál od obytné oblasti. Hlavice vrtu byla stará 61 let. Oficiálně k odhalení úniku plynu došlo až 23. října, ale místní obyvatelé si údajně stěžovali na závratě a zápach zkažených vajec již o týden dříve. 

Zdraví obyvatel, zdraví planety

V okolí nebylo kromě nevolností a bolestí hlavy neobvyklým úkazem omdlévání. Denně navštěvovalo zdravotní sestry ve školách na 50 malých dětí s neustálým krvácením z nosu. Začaly se ve velkém šířit infekce očí a uší. Situace byla k nevydržení. K 7. lednu 2016 bylo evakuováno přes 11 tisíc obyvatel, ale další tisíce prosily o pomoc. Lidé žijící v blízkosti vrtu prosí o pomoc ještě dnes.

Obyvatelé Porter Ranch si v domovech zařizují čističe vzduchu. Jeden z místních měří na svém pozemku míru methanu ve vzduchu. Zároveň pomocí aplikace shromažďuje informace o zdravotních problémech sousedů. Letos v dubnu zaznamenal nadprůměrný skok v koncentraci methanu, ve stejnou dobu se zvedl i počet ohlášených onemocnění. 

Problémy v Porter Ranch trvají i po ucpání praskliny a nové informace o nebezpečném úniku stále vyplouvají na povrch. Firma SoCal Gas, která svou nedbalostí katastrofu způsobila, tajila, jak je plyn nebezpečný. A stále mlčí. Jen postupně během soudních řízeních vypouští informace o skutečných zdravotních rizicích, jedovatých látkách a možných dlouhodobých následcích na zdraví zasažených. Teprve v červenci 2018 se veřejnost dozvěděla, že hodnota benzenu v ovzduší v době katastrofy přesahovala maximální hranici danou zákonem až 447 000krát. Připomínáme, že plyn unikal z vrtu po čtyři měsíce.

rakovinotvorná látka Benzen je organická sloučenina se sladkou vůní, pro člověka toxická a prokazatelně karcinogenní. Způsobuje rakovinu plic, leukémii a vdechování jen málého množství může vyvolat bolesti hlavy, chvění, pocit únavy až ztrátu vědomí. Za hlavní zdroj benzenu je považována automobilová doprava.

Největší složka zemního plynu je methan, který je označován za jeden z nejhorších skleníkových plynů. Nevydrží sice v atmosféře stejně dlouho jako oxid uhličitý, jeho schopnost zadržovat záření a tím přispívat k globálnímu oteplování je však až 80krát větší. Za čtyři měsíce se do vzduchu z postiženého vrtu dostalo 107 000 tun methanu a 8 000 tun ethanu. 

 

Zatajování katastrof před státem i civilisty je bohužel poměrně častá praxe. To naneštěstí i v případě jaderných havárií, kdy jsou následky mnohem horšího charakteru, než s jakými se potýká předměstí LA. O nejhorších z nich si můžete přečíst zde.

 

Nedostatečná legislativa v oblasti těžby je aktuálně jednou z největších starostí amerických ekologů. Menší úniky methanu při získávání zemního plynu jsou na denním pořádku po celém státě, jenže dohromady vytváří potenciální hrozbu pro naši planetu. Společnosti nemají dostatečnou motivaci únikům bránit, protože opravy na zastaralých zařízeních jsou nákladné a zákony je nevyžadují. Vědci spekulují, že katastrofa v kaňonu Aliso byla odhalena jen díky obyvatelům Porter Ranch, kteří si stěžovali na zápach. Kdyby se prasklina objevila v místě, kde je pouze zemní plyn bez dalších příměsí, nebyl by cítit, únik by se nedostal do médií a nebyl by vytvořen takový nátlak na společnost, aby situaci urychleně řešila.  A co dál?

Teprve tento rok v srpnu bylo rozhodnuto, že firma SoCal Gas má zaplatit na 119,5 milionu dolarů za nedbalost, která únik způsobila. Peníze jsou určeny vládním organizacím, co se s katastrofou potýkaly. Zatím nebyly vyřešeny soudní spory mezi zasaženými rodinami a společností. Kolem 25 milionu dolarů bude investováno do studie, která má zkoumat vliv úniku plynu na zdraví místních obyvatel. Mnozí se ovšem obávají, že výsledek expertizy bude ovlivněn právě zadavatelem výzkumu. Katastrofa z roku 2015 stále ovlivňuje lokální politiku a je zdrojem neutuchajících konspirací.

 

Sempra Energy, matka SoCal Gas, často daruje velké finanční částky místním politikům.

 

Kvůli masivnímu úniku plynu byla implementována nová bezpečností opatření, která mají zamezit dalším podobným situacím. Ze 114 vrtů bylo 51 uvedeno mimo provoz. Jelikož byla celá oblast závislá v rámci odebírání elektřiny na SoCal Gas, hrozily po celé Jižní Kalifornii časté výpadky proudu. Na pomoc přispěchala společnost Tesla se svým projektem na napájecí zdroj o 400 lithiových bateriích, které mají být schopné dodávat energii až 15 tisícům domovů čtyři hodiny vkuse. 

Baterie v sobě uchovávají energii vzniklou v momentě, kdy je v síti přebytek elektřiny. Jakmile je energie naopak nedostatek, slouží baterie jako záložní zdroj.

Několik rodin, které trávily měsíce mimo město, se rozhodly do Porter Ranch už nevrátit. Některým se zlepšila dlouhodobá onemocnění, jiní měly strach z dalších zdravotních potíží. Ti, co se vrátili, často vydrželi jen několik měsíců. O luxusní rezidence za nízkou cenu je ovšem obrovský zájem a realitní makléři se tu o práci bát nemusí. Většina nově příchozích věří v případný zásah ze strany politiků. Prezident Trump se však nechal slyšet, že environmentální zákony v Californii jsou příliš omezující a doporučuje rozvoj zdejší těžby ropy a zemního plynu.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4