Vánoční výzdoba měst: Kolik spotřebuje energie? A jsou s ní spojeny nějaké patálie?

 

Kromě řízků, bramborového salátu a dvaceti krabic od bot plných nejrůznějšího cukroví k Vánocům neodmyslitelně patří i řádně kýčovitá a sentametalitu vyvolávající výzdoba. Počítá se vše od betlémů, třpytivých řetězů, přes ručně vyfoukané skleněné koule až po světelné LED řetězy střídající barvy, intenzitu světla a rychlost blikání tak rychle, že se epileptici raději drží stranou. Právě na dekorace v jednotlivých českých městech, jejich cenu a energetickou spotřebu jsme se dnes zaměřili. A těšit se můžete i na pár smutno-zábavných příhod >>

vánoční výzdoba Praha 

rolničky ikona Bitva o nejlepší vánoční výzdobu začíná. A bude ji vidět až z vesmíru. Možná. Tentokrát ji však nepovedou Danny DeVito a Matthew Broderick coby sousedé ve známé komedii Budiž světlo, ale jednotlivá česká města, která oděla svá náměstí a ulice do svátečního hávu. Jakými dekoracemi chtějí letos osnit své občany a turisty? Kolik taková výzdoba vůbec stojí? Na tyto a další otázky jsme pro vás ve spolupráci s portálem Elektřina.cz získali odpovědi.

1) Jak vysoký budete mít letos hlavní vánoční strom? Čím bude zdoben a kolik energie spotřebuje?

Brno: Hlavní vánoční strom se ve městě Brně tradičně nachází na náměstí Svobody. Letos jde o smrk ztepilý s výškou 18 m. Zdobí ho celkem 220 kusů světelných LED řetězů o délce 18 metrů, které doplňuje celkem 200 zlatých a červených koulí. Nechybí svítící špice na vrcholu stromu, zdobným prvkem se letos staly také svítící dárkové krabice. Spotřeba elektřiny stromu je za celé období adventu 1 500 kWh (cca 3 000 Kč). 

Třebíč: Vánoční strom v Třebíči je letos jedle obrovská (Abies grandis) a měří zhruba 16 metrů. Ozdobena je 25 světelnými řetězy, 16 světelnými vločkami, 8 hvězdami, 16 řetězy s efektem padajícího sněhu a jednou velkou hvězdou na vrcholu stromu. Spotřeba elektřiny ozdob na vánočním stromě je za celou dobu (advent a vánoční svátky do Tří králů, celkem asi 30 dnů) přibližně 864 kW, což dělá asi 2 600 korun. 

Znojmo: Vánoční strom na Masarykově náměstí má 12 m, ozdobený je světelnými řetězy, svítícími perníky, červenými a zlatými koulemi, efekty padajícího sněhu a velkou osvětlenou hvězdou na špici stromu. Spotřeba energie: 1 – 1,5 kW. Náklady na nově pořízenou vánoční výzdobu: 271 160 Kč bez DPH. Náklady na opravu stávající vánoční výzdoby: 383 545 Kč bez DPH.

Liberec: Vánoční smrk ztepilý měří 14,5 m, je umístěn na náměstí Dr. E. Beneše, před historickou radnicí, na špici je větší ochranovská hvězda, ozdoby (80 kusů) vyrobily děti z libereckých mateřských a základních škol. Dále světelné řetězy a svítící ochranovské hvězdy. Energie příkon: 1 200 W, celková spotřeba za období 26. 11. 2017 až 6. 1. 2018 je cca 5 500 Kč.  

vánoční výzdobaZdroj: Jiřina Rittichová 

Ústí nad Labem: Na větším náměstí města (Mírové náměstí) stojí strom o výšce 16 metrů (zkrácen na bezpečnou výšku 8 m). Zdoben je převážně světelnými řetězy, světelnými a plastovými koulemi, efekty padajícího sněhu a světelnou hvězdou na špici. Cena za jeho výzdobu včetně elektro a fixačního materiálu je 88 814 Kč. Spotřebu energie nedokáži takto dopředu sdělit. V loňském roce se cena pohybovala cca kolem 10 000 Kč.  

Karlovy Vary: Náš letošní vánoční strom je čtyřicetiletý smrk stříbrný, darovaný obyvateli města z jejich pozemku. Zdoben bude LED světelným řetězem, ale příkon konkrétně tohoto řetězu vyčíslen nemáme – bude součástí výzdoby Smetanových sadů, kde budou ozdobeny i ostatní, zde rostoucí stromy (lípy), a světelné řetězy kolem pódia, kde budou koncerty, divadla apod.   

Hradec Králové: Hradec bude mít vánoční stromy tři na třech náměstích a nelze jednoznačně říci, který strom je ten hlavní. Největším náměstím je Velké náměstí, ale největší vánoční strom bude na Masarykově náměstí, kde je instalován největší kotevní systém. Po nutném odvětvení a zapuštění části kmene do země přijde o 4 metry své výšky. Strom pro toto prostranství mívá po usazení zhruba 15 metrů. Tento vánoční strom, který pro Hradec Králové letos darovala obec Holohlavy, bude zdobený LED technologií s hvězdou na špici a jako denní výzdoba budou smrk dekorovat barevné koule. Spotřebu energie budeme schopni říci až po instalaci, tedy podle toho, kolik ozdob se na něj umístí, jak bude nakonec skutečně vysoký, jak bude košatý, jaký bude jeho obvod, to se vše řeší na místě až po jeho usazení.  

To musíte vidět! Nejlepší světelné dekorace světa

2) Z jakých prvků se skládá vánoční osvětlení vašeho města, kolik energie spotřebuje a kolik vás to bude stát?

Brno: Není možné dát celkový údaj za město Brno, protože osvětlení si pořizují i samy jednotlivé městské části. Nejrozsáhlejší je výzdoba historického centra města, která tvoří zhruba třetinu výzdoby celého Brna, a to jak do počtu ozdob, tak do příkonu. Pro letošní rok bylo zvoleno jednoduché, ale o to efektnější osvětlení založené na teplé bílé barvě. Hustá síť světel zdobí ulice ústící do náměstí Svobody, jako jsou například Česká, Běhounská či Kozí. 

Světelnými řetězy jsou protkány i vybrané stromy v historickém jádru Brna. Světelné efekty podporují rovněž romantickou atmosféru Dominikánského náměstí, posílena je výzdoba Nové radnice a stromu u kostela sv. Michala, rozšířeno je rovněž osvětlení Staré radnice. Celkem je ve středu města rozmístěno zhruba půl milionu LED diod, ať už na převěsech či na světelných bránách, nebo se jedná o jednotlivé prvky (stylizované vločky apod.) Do této výzdoby lze zahrnout také další vánoční stromy, například na Nové radnici. Celková spotřeba elektřiny na vánoční výzdobu v Brně činí cca 80 tisíc kWh. Z toho je spotřeba v centru cca 25 tisíc kWh. Náklady na elektřinu za celé období Brněnských Vánoc, které bylo zahájeny 24. listopadu, činí cca 200 000 Kč.  

vánoční strom 

Třebíč: Použité prvky a motivy pro vánoční výzdobu jsou hvězdy, komety, vločky, svíčky, stromy a řetězy. Odhadovaná spotřeba energie je 6 159 kW, to je asi 18 500 Kč.

Znojmo: Vánoční výzdobu ve městě tvoří 300 ks světelných dekorací na sloupech veřejného osvětlení, světelné řetězy na radniční věži, světelné lustry v centru města, dva vánoční stromy, dva světelní andělé, světelná výzdoba prodejních stánků na adventních trzích. Cena za letošní nově pořízené prvky výzdoby: 271 160 Kč bez DPH. Cena za spotřebovanou energii: 120 000 Kč

Liberec: Osvětlení tvoří 2 druhy prvků: Zaprvé 8 převěsů v ulicích pěší zóny, zadruhé stromečky na sloupy veřejného osvětlení, které se skládají z „půl“ stromečků. V roce 2016 jsme jich měli 58 ks, letos máme 76 nových půl stromečků. Příkon jednoho stromečku je 45 W. 

Ústí nad Labem: Veškeré vánoční osvětlení se skládá z prvků: světelné řetězy s flash efektem, světelné koule, efekty padajícího sněhu, světelné krápníky, záclony a světelné fontány. Celková cena za pronájem světelné vánoční výzdoby včetně instalace a deinstalace je 773 009 Kč vč. DPH. Spotřebu energie nedokáži teď odhadnout (možno až po ukončení celé akce).  

vánoční strom s ohňostrojem 

Karlovy Vary: Máme ozdoby typu „vločka“, připojené k uličním lampám, typ „brána“ na pěší zónu, kde se připevňuje na závěsy veřejného osvětlení mezi protilehlými domy, ozdoby typu „svíce“ do hlavních ulic ve větších čtvrtích města, opět na sloupy veřejného osvětlení. Celkový příkon instalované výzdoby je cca 35 kW, výzdoba bude v provozu od soboty před první adventní nedělí 2. prosince do 6. ledna. Náklady na spotřebu energie výzdobou očekáváme ve výši cca 55 000 Kč. 

Hradec Králové: Vánoční výzdoba se oproti předchozím letům nijak zásadně nezmění. Kompletně se musí nazdobit 44 vzrostlých stromů, kde bude zavěšeno téměř 5,5 tisíce žárovek. Na sloupy veřejného osvětlení se umístí 157 dekoračních motivů v podobě sněhových vloček, svící, oblouků s vločkami a podobně. Nově budou na základě žádosti tamní komise místní samosprávy umístěny motivy vloček také v Ruseku. Součástí vánoční výzdoby jsou také vzrostlé řezané stromy na třech hradeckých náměstích - Velkém, Masarykově a 28. října. Ty budou zdobeny LED technologií s celkem 17 tisíci diodami včetně vánočních hvězd na špici stromu a jako denní výzdoba pak smrky budou dekorovat barevné koule. Vánoční výzdoba se poprvé rozzáří v podvečer adventu v sobotu 2. prosince a město bude zdobit až do Tří králů, tedy do 6. ledna. Celkové náklady na instalaci, drobné doplnění či opravy vánoční výzdoby v Hradci Králové včetně spotřeby elektrické energie jsou něco přes 400 000 Kč ročně.  

ozdobená tramvajZdroj: Michal Růžička 

České Budějovice: Kromě výzdoby stromu na náměstí Přemysla Otakara II. zdobíme i dva stromy přírodní, desítky převěsů se symbolem hvězdy či stromu v ulicích historického centra – Krajinská, Karla IV, Biskupská, Dr. Stejskala, výzdoba Lannovy třídy a prostoru kolem katedrály Sv. Mikuláše. Spotřebu nelze vyčíslit, neboť je napájeno z běžných rozvodů veřejného osvětlení města. Ale po přechodu na LED to bude v řádech stokorun. 

Tábor: Dekorativní prvky, světelné kabely, žárovkové sady, světelné koule, LED světelné řetězy, LED světelné girlandy. Cena letošní výzdoby činí 600 000 Kč a spotřeba elektrické energie bude 45 000 kW.

3) Zažilo město v někdy v minulosti problémy s vánočními dekoracemi? 

Třebíč: Zatím jsme bohudíky žádné vážnější problémy s vánočními dekoracemi neměli. 

Znojmo: V roce 2015 spadl vlivem silného větru vánoční strom. V roce 2013 napadl opilý mladík ovečku ve vánoční ohradě. Více najdete na webových stránkách.  

Liberec: Po nástupu primátora Tibora Batthyányho 26. listopadu 2014 do funkce se při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na začátku prosince (byla to jeho první veřejná akce) nepodařilo vánoční strom rozsvítit, z technických důvodů. Tato historka se traduje po republice a každoročně se novináři ptají, zda se v Liberci podaří rozsvítit strom napoprvé.  

Nejkurióznější vánoční úrazyvánoční ozdoby ikona 

  • Skřípnutá oční víčka do zipu svetru, který nešťastník našel pod stromečkem
  • Vypíchnuté oko o větev vánočního stromku
  • Vylomený zub o vánoční dekoraci, někomu připomínala cukroví
  • Třpytky v oku
  • Zapíchnutá rybí kost v krku / průdušnici
  • Pád z domu při věšení vánoční výzdoby
  • Zadušení jídlem

Ústí nad Labem: Příhod je více, jedna smutno-veselá se stala před několika lety. Mentálně postižená paní vylezla na strom, poměrně vysoko, velkou ozdobnou kouli si dala pod kabát a chtěla sundat i jednu z dárkově zabalených krabic, které tam visely jako ozdoby. Chtěla prý dárek.

Karlovy Vary: Samozřejmě, počasí se na svítidlech a výzdobě každoročně podepisuje, většinou jde o ohnutí nebo zlomení ozdob, resp. jejich kostry větrem, kdy zbytek ozdoby zůstane viset na kabelu. Takové samozřejmě odstraňujeme, a buď opravíme, nebo vyřadíme. Ale žádnou větší jednotlivou událost nemáme, je to spíše průběžné. Zatím jsme nezaznamenali, že by například výzdoba na někoho nebo něco spadla. Zvířata v betlémě míváme slaměná :), takže ta nám také ještě neutekla. 

Hradec Králové: Nemám informace o žádném požáru z posledních let, snad se tomu Hradec Králové vyhne i letos. Pouze v roce 2014 musel být jeden vánoční strom po silném větru odstraněn.   

Tábor: Pouze vlivem vandalů.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 8